Sprache / Jezik:

Jezici su višeslojni...  s jedne strane oni raspolažu različitim funkcionalnim stilovima (pri tom se misli na značajne razlike između književnih, naučnih/znanstvenih, administrativnih i publicističkih tekstova), a s druge strane moraju biti u stanju pokriti sve oblasti / sva područja ljudskog života u čitavoj njihovoj sveukupnosti, moraju ih imenovati i opisati. 

Nudim Vam svoje usluge za sl(je)edeće stručne oblasti / sl(j)edeća stručna područja (razlikujući pritom naučne/znanstvene tekstove od onih drugih):


Duhovne znanosti / Humanitarne nauke

(z. B.: Povijest/(H)Istorija i Povijest/(H)Istorija um(j)etnosti, Jezikoslovlje/Lingvistika i Književnost, 
Geografija/Zemljopis, Teologija, Filozofija/Filosofija, Sociologija, Etnologija)

Prirodne znanosti/nauke
(z. B.: Biologija, Kemija/Hemija, Geologija, Farmacija)

Pravne znanosti/nauke
Ekonomske/Privredne znanosti/nauke
Političke znanosti/nauke
Sportske znanosti/nauke

***

Politika
(z. B.: govori, rasprave, zapisnici/protokoli)

Pravo
(z. B.: ugovori, povelje, zakoni, EU dokumenti)

Gospodarstvo/Privreda/Ekonomija
(z. B.: ugovori, osiguranja, bankarski sektor)

Tehnika
(z. B.: građevinarstvo, arhitektura, industrija)

Sport
Um(j)etnost i Kultura
Infrastruktura i Promet/Saobraćaj
Turizam
Kulinarstvo