Sprache / Jezik:

Drago mi je da Vam mogu ponuditi usluge u sl(j)edećim jezicima:

n(j)emački, bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski, ruski, slovenski/slovenački, bugarski, makedonski, poljski, ukrajinski, b(j)eloruski, slovački i češki.Znanje jezika

Mastery: n(j)emački (materinski/maternji jezik), bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski, ruski (C2)
Effective Operational Proficiency: bugarski, makedonski, slovenski/slovenački, engleski (C1)
Vantage: hebrejski (Ivrit), francuski, poljski, španjolski/španski (B2))
Threshold: slovački, češki, ukrajinski, arapski (B1)
Waystage: (i)talijanski, jidiš (A2)
Breakthrough: portugalski, rumun(j)ski, b(j)eloruski (A1)